Ponorná kalová čerpadla

Vectis

Vectis

 • Čerpání čisté a znečištěné vody z jam a drenážních šachet, odvodňování sklepů aj.
 • Přenosné čerpadlo pro nouzové odvádění vody
 • Odvádění domovní odpadní vody bez fekálií ze sprchy, pračky, umyvadla atd.
Drain Inox 50 MA

Drain Inox 50 MA

 • odvodňování sklepů
 • dešťová voda
 • průmysl
 • zemědělství
 • Vhodné pro čistou až lehce znečištěnou vodu se suspendovanými látkami (bez kamenů) zrnitosti až 10 mm, nepoužívat pro odpadní vody obsahující fekálie
Drain Inox 90

Drain Inox 90

 • odvodňování sklepů
 • dešťová voda
 • průmysl
 • zemědělství
 • Vhodné pro čistou až lehce znečištěnou vodu se suspendovanými látkami (bez kamenů) zrnitosti až 10 mm, nepoužívat pro odpadní vody obsahující fekálie
Drain WX

Drain WX

 • vyprazdňování sběrných nádrží na: dešťovou vodu, průsakovou vodu nebo odpadní vodu z domácnosti (všude, kde není potřebná ochrana před výbuchem)
 • vyprazdňování sklepů, garáží a prostor při zaplavení
 • Vodotrysk
 • vhodné pro čistou až lehce znečištěnou vodu se suspendovanými látkami (bez kamenů)
Solida 125 Cutter

Solida 125 Cutter

 • vyprazdňování odkalovacích jam (všude, kde není potřebná ochrana před výbuchem)
 • tlaková kanalizace
 • odpadní voda obsahující fekálie (všude, kde není potřebná ochrana před výbuchem)
 • vyprazdňování plaveckých bazénů, vsakovacích jam
 • snižování hladiny podzemní vody a drenáž
 • průmysl a domovní technika
 • vhodné pro znečištěnou vodu i s vláknitými pevnými látkami
SOLIDA 262 / 635 - Kanálové oběžné kolo

SOLIDA 262 / 635 - Kanálové oběžné kolo

 • drenáž
 • průmysl
 • zemědělství
 • Vhodné pro znečištěnou vodu se suspendovanými látkami zrnitosti max. 32 mm
SOLIDA 265 / 390 / 490 - vortex

SOLIDA 265 / 390 / 490 - vortex

 • drenáž
 • průmysl
 • zemědělství
 • vhodné pro znečištěnou vodu se suspendovanými látkami zrnitosti max. 50 mm
SOLIDA 500 / 800 / 1100 / 1300 - vortex

SOLIDA 500 / 800 / 1100 / 1300 - vortex

 • znečištěná voda
 • odpadní voda (všude, kde není potřebná ochrana před výbuchem)
 • fekálie (všude, kde není potřebná ochrana před výbuchem)
 • snižování hladiny podzemní vody a drenáž
 • průmyslová odpadní voda
 • vhodné pro čistou a znečištěnou vodu se suspendovanými látkami a odpadní vodu obsahující fekálie
SOLIDA 700 / 900 / 1000 / 1500 - Kanálové oběžné kolo

SOLIDA 700 / 900 / 1000 / 1500 - Kanálové oběžné kolo

 • znečištěná voda
 • odpadní voda (všude, kde není potřebná ochrana před výbuchem)
 • fekálie (všude, kde není potřebná ochrana před výbuchem)
 • snižování hladiny podzemní vody a drenáž
 • průmyslová odpadní voda
 • vhodné pro čistou a znečištěnou vodu se suspendovanými látkami a odpadní vodu obsahující fekálie
Drainprofi B

Drainprofi B

 • soukromá a komunální sféra
 • pro udržování výkopů v suchu
 • ze použít ve fontánových zařízeních atd.
 • pro odpadní vody s lehkými i abrazivními nečistotami
Čerpané médium
Způsob vestavby
Použití

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.